uuTiSetbäNdikEiKatkuVaT/äÄnEttUoTAntoviERasKirjarAggaRs-sHop